Extension of date for the Scholarship Programme ...
HomePress Releases › Extension of date for the Scholarship Programme for Diaspora Children (SPDC) till 18.06.2014( Bahasa Malay )

Program Biasiswa bagi Kanak-kanak Diaspora (SPDC) untuk meneruskan Sarjana Muda, Profesional dan Kursus Umum di India kini telah dilanjutkan sehingga 18 Jun 2014.

Kerajaan India telah mengumumkan satu program biasiswa khas bagi kanak-kanak yang berasal dari India ( PIOS ) dan orang India yang bukan pemastautin ( NRIs ) untuk mengikuti ijazah,  kursus-kursus profesional dan am di India pada permulaan 2014-15 tahun akademik . Antara biasiswa yang ditawarkan bagi kursus Sarjana Muda adalah Kejuruteraan / Seni Bina / Teknologi , Kemanusiaan / Liberal Arts, Perdagangan, Pentadbiran Perniagaan , Pengurusan Perniagaan , Aplikasi Komputer , Kewartawanan, Pengurusan Hotel , Pertanian / penternakan haiwan , Sains , Undang-undang , Ayurveda, dan lain-lain kecuali kursus perubatan yang berkaitan.

Biasiswa ini menawarkan 75 % daripada Kos Institusi Ekonomi ( IEC) ataupun AS $ 4,000, setahun. IEC termasuk yuran tuisyen , yuran hostel,  yuran institusi lain (caj makanan dikecualikan).

Untuk maklumat yang lebih lanjut mengenai SPDC, seperti kelayakan dan kelayakan akademik, boleh didapati di laman SPDC.

Tarikh tutup untuk penerimaan permohonan Program Biasiswa bagi Kanak-kanak Diaspora (SPDC) 2014-15 kini telah dilanjutkan sehingga 18 Jun 2014.

Aplikasi diisi dengan lengkap hendaklah di dihantar sebelum 18 Jun 2014kepada: Pengurus Projek (SPDC), Bahagian Penempatan & Peminjaman , Perunding Pendidikan India Limited   (Ed.CIL), Ed.CIL , , .

Secara alternatif, borang permohonan juga boleh dihantar sebelum 17 Jun 2014 kepada: , .(
Satu salinan borang permohonan juga hendaklah dihantar kepada Suruhanjaya Tinggi India (Bahagian Pendidikan ), , , Mon, , sebagai rekod .

Address: ,

.Working hours: 0900 hours to 1730 hours (Monday to Friday)

Telephone Numbers:

Website Maintenance: ,
Copyright policy | Terms & Condition | Privacy Policy|

Hyperlinking Policy | Accessibility Option | Help

© High Commission of India, Malaysia 2015. All Rights Reserved.

Powered by: Ardhas Technology India Private Limited.