Press Release
Home › Press Release

   

auto0
High Commission of India,
Kuala Lumpur

SIARAN AKHBAR

Tarikh tutup permohonan Skim Biasiswa Ayush 2016-17
dilanjutkan sehingga 12 Julai 2016

1. Tarikh tutup permohonan untuk Skim Biasiswa Ayush 2016-17 kini telah dilanjutkan sehingga 12 Julai 2016. Para pelajar yang berminat untuk memohon biasiswa dalam Sistem Perubatan Tradisional di India seperti bidang-bidang yang berikut:

 1. Ijazah Sarjana Muda Perubatan Ayurveda & Pembedahan (BAMS) [5 ½ Tahun] - 11 kerusi
 2. Ijazah Sarjana Muda Perubatan Siddha & Sains (BSMS) [5 ½ Tahun] - 5 Kerusi
 3. Iajazah Sarjana Muda Perubatan Unani & Pembedahan (BUMS) [5 ½ Tahun] - 2 Kerusi
 4. Ijazah Sarjana Muda Perubatan Homeopati & Pembedahan (BHMS) [5 ½ Tahun] - 2 Kerusi

2. Borang permohonan ICCR boleh dimuat turun dari laman web suruhanjaya Tinggi India

3. Pemohon harus mempunyai salah satu kelayakan-kelayakan seperti berikut untuk mengikuti kursus Ijazah Sarjana Muda:

 1. STPM
 2. A Levels
 3. Baccalaureate Antarabangsa(IB)
 4. Diploma dari Sekolah Tinggi Amerika
 5. Matrikulasi Australia Selatan selama 2 tahun (SAM)
 6. Pra-Universiti Kanada selama 2 tahun
 7. Atau kelayakan lain yang setara dengan peringkat ke-12 di India

4. Calon-calon harus memiliki pengetahuan yang baik dalam Bahasa Inggeris dan telah menduduki peperiksaan matapelajaran wajib seperti berikut : Fizik, Kimia, and Biologi. Biasiswa ini menawar bayaran tuisyen, Elaun Sara Hidup, geran kontijen, dan elaun rumah sewa.

5. Calon-calon yang berminat boleh menghantar permohanan mereka ke Education Wing, High Commission of India, ', , Mon', .

6. Tarikh tutup bagi permohonan biasiswa tersebut adalah pada 12hb Julai 2016.

7. Untuk maklumat lanjut sila hubungi : Bahagian Pedidikan, Suruhanjaya Tinggi India (>

******

Address: ,
.

Working hours: 0900 hours to 1730 hours (Monday to Friday)
Telephone Numbers:
Website Maintenance: ,
Copyright policy | Terms & Condition | Privacy Policy|
Hyperlinking Policy | Accessibility Option | Help


© High Commission of India, Malaysia 2015. All Rights Reserved.
Powered by: Ardhas Technology India Private Limited.