Press Release
Home »AYUSH scholarship scheme (Malaysia) 2016-17( English , தமிழ் )

   

auto0

High Commission of India,
Education Wing,
Level 28, Menara 1 Mon’t Kiara, No. 1, Jalan Kiara,
Mon’t Kiara, 50480 Kuala Lumpur.
Tel: 03 6205 2350 ext 203.

Skim Biasiswa AYUSH untuk Para Pelajar Malaysia, Sesi Akademi– 2016-17

[Tarikh Tutup Permohonan Biasiswa
 08hb JUN 2016]

Suruhanjaya India di Kuala Lumpur menggalakkan para pelajar yang berminat untuk memohon biasiswa untuk mengikuti kursus-kursus yang berikut dalam Sistem Perubatan Tradisional di India bagi sesi akademi 2016-17:

 1. Ijazah Sarjana Muda Perubatan Ayurveda & Pembedahan (BAMS) [5 ½ Tahun]  - 11 kerusi
 2. Ijazah Sarjana Muda Perubatan Siddha & Sains (BSMS) [5 ½ Tahun]- 5 Kerusi
 3. Iajazah Sarjana Muda Perubatan Unani & Pembedahan (BUMS) [5 ½ Tahun] - 2 Kerusi
 4. Ijazah Sarjana Muda Perubatan Homeopati & Pembedahan (BHMS) [5 ½ Tahun]    - 2 Kerusi
 5. Borang permohonan ICCR boleh dimuat turun dari laman wed suruhanjaya (http://indianhighcommission.com.my/pdf/AYUSH_Scholarship_Application_Form.pdf).
 6. Pemohon harus mempunyai salah satu di antara kelayakan-kelayakan seperti berikut untuk mengikuti kursus Ijazah Sarjana Muda:
  1. STPM
  2. A Levels
  3. Baccalaureate Antarabangsa(IB)
  4. Diploma dari Sekoklah Tinggi America
  5. Matrikulasi Australia Selatan selama 2 tahun (SAM)
  6. Pra-Universiti Kanada selama 2 tahun
  7. Atau kelayakan lain yang setara dengan peringkat ke-12 di India
 7. Calon-calon Harus memiliki pengetahuan yang baik dalam Bahasa Inggeris dan telah menduduki peperiksaan matapelajaran wajib seperti berikut : Fizik, Kimia, and Biologi.
 8. Biasiswa ini menawar bayaran tuisyen, Elaun Sara Hidup, geran kontijen, dan elaun rumah sewa.
 9. Calon-calon yang berminat  boleh menghantar permohanan mereka ke Education Wing, High Commission of India, Menara 1 Mon't Kiara, Level 28, No. 1, Jalan Kiara, Mon't Kiara, 50480 Kuala Lumpur.
 10. Tarikh tutup bagi permohonan biasiswa tersebut adalah pada 08th Jun 2016.
 11. Untuk sebarang maklumat lanjutsila hubungi : Bahagian Pedidikan, Suruhanjaya Tinggi India (Tel: 03 6205 2350 ext 203, Email: edu@indianhighcommission.com.my)

******
02hb Mei 2016

Address: High Commission of India, Level 28, Menara 1 Mon't Kiara,
No.1, Jalan Mon't Kiara, 50480, Kuala Lumpur.

Working hours: 0900 hours to 1730 hours (Monday to Friday)
Telephone Numbers: (00-603) 62052350, 6205 2351 Fax Number: (00-603) 6143 1173
Website Maintenance: (00-603) 6143 1169, edu.kl@mea.gov.in
Copyright policy | Terms & Condition | Privacy Policy|
Hyperlinking Policy | Accessibility Option | Help


© High Commission of India, Malaysia 2015. All Rights Reserved.
Powered by: Ardhas Technology India Private Limited.