AYUSH Scholarship Scheme 2015-16 for Malaysian citizens..
Home Press Releases › AYUSH Scholarship Scheme 2015-16 for Malaysian citizens (Bahasa Malaysia)

   

High Commission of India,
Education Wing,
Level 28, Menara 1 Mon’t Kiara, No. 1, Jalan Kiara,
Mon’t Kiara, 50480 Kuala Lumpur.
Tel: 03 6205 2350 ext 203.

Skim Biasiswa AYUSH untuk Para Pelajar Malaysia, Sesi Akademi– 2015-16

[Tarikh Tutup Permohonan Biasiswa
 06hb JULAI 2015]

Kerajaan Indian telah mengumumkan 20 Biasiswa untuk para pelajar di Malaysia untuk melanjutkan pelajaran dalam  Sistem Perubatan Tradisional di India untuk sesi 2015-16.

2. Suruhanjaya India di Kuala Lumpur menggalakkan para pelajar yang berminat untuk memohon biasiswa untuk mengikuti kursus-kursus yang berikut dalam Sistem Perubatan Tradisional di India bagi sesi akademi 2015-16:

 1. Ijazah Sarjana Muda Perubatan Ayurveda & Pembedahan (BAMS) [5 ½ Tahun] - 11 kerusi
 2. Ijazah Sarjana Muda Perubatan Siddha & Sains (BSMS) [5 ½ Tahun] - 5 Kerusi
 3. Iajazah Sarjana Muda Perubatan Unani & Pembedahan (BUMS) [5 ½ Tahun] - 2 Kerusi
 4. Ijazah Sarjana Muda Perubatan Homeopati & Pembedahan (BHMS) [5 ½ Tahun]    - 2 Kerusi

3. Borang permohonan ICCR boleh dimuat turun dari laman wed suruhanjaya (http://indianhighcommission.com.my/pdf/AYUSH_Scholarship_Application_Form.pdf). Borang permohonan juga boleh didapati dari Bahagian Pendidikan di  Suruhanjaya Tinggi India, Kuala Lumpur (Tel: 03 6205 2350 ext 203, Telefax: 03 6143 1192, Email: edu@indianhighcommission.com.my).

4. Berikut adalah kriteria-kriteria pemilihan bagi para pemohon :

 1. Calon perlu mempunyai kelayakan untuk mengikuti kursus tersebut
 2. Harus memiliki pengetahuan yang baik dalam Bahasa Inggeris, dan
 3. Tidak mempunyai sebarang masalah kesihatan yang serius

5. Pemohon harus mempunyai salah satu di antara kelayakan-kelayakan seperti berikut untuk mengikuti kursus Ijazah Sarjana Muda:

 1. STPM
 2. A Levels
 3. Baccalaureate Antarabangsa(IB)
 4. Diploma dari Sekoklah Tinggi America
 5. Matrikulasi Australia Selatan selama 2 tahun (SAM)
 6. Pra-Universiti Kanada selama 2 tahun
 7. Atau kelayakan lain yang setara dengan peringkat ke-12 di India

6. Calon-calon sepatutnya telah menduduki peperiksaan matapelajaran wajib seperti berikut : Fizik, Kimia, and Biologi.

7. Biasiswa ini menawar bayaran tuisyen, Elaun Sara Hidup, geran kontijen, dan elaun rumah sewa.

8. Calon-calon yang berminat boleh menghantar permohanan mereka ke Education Wing, High Commission of India, Menara 1 Mon't Kiara, Level 28, No. 1, Jalan Kiara, Mon't Kiara, 50480 Kuala Lumpur. Tarikh tutup bagi permohonan biasiswa tersebut adalah pada 06th July 2015. Untuk sebarang maklumat lanjutsila hubungi : Bahagian Pedidikan, Suruhanjaya Tinggi India (Tel: 03 6205 2350 ext 203, Telefax: 03 6143 1192, Email: edu@indianhighcommission.com.my)

******
18hb Jun 2015Address: High Commission of India, Level 28, Menara 1 Mon't Kiara,
No.1, Jalan Mon't Kiara, 50480, Kuala Lumpur.

Working hours: 0900 hours to 1730 hours (Monday to Friday)
Telephone Numbers: (00-603) 62052350, 6205 2351 Fax Number: (00-603) 6143 1173
Website Maintenance: (00-603) 6143 1169, edu.kl@mea.gov.in
Copyright policy | Terms & Condition | Privacy Policy|
Hyperlinking Policy | Accessibility Option | Help


© High Commission of India, Malaysia 2015. All Rights Reserved.
Powered by: Ardhas Technology India Private Limited.